Over ons

Wij hebben met 4 enthousiaste mensen op 2 juli 2021 de stichting MS vrij leven opgericht. Aanleiding hiervoor is dat wij in onze naaste omgeving meerdere mensen met MS zien tobben met hun ziekte. Deze ziekte is momenteel alleen te stoppen met een HSCT behandeling waarvoor je moet uitwijken naar het buitenland. Tevens komt daarbij kijken dat het oprichten van een stichting en het openen van een bankrekening maanden op zich laat wachten.

Onze missie is dan ook om zoveel mogelijk MS patiënten te helpen die deze HSCT therapie te ondergaan zolang deze nog niet wordt vergoed in Nederland en geen eigen stichting hebben.  Via onze Stichting willen wij deze mensen helpen hun doel te bereiken. Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Tijd is geboden bij MS patiënten; zoals hierboven staat beschreven kan de stamceltherapie alleen maar de ziekte MS stopzetten. Alle schade die al ontstaan is wordt niet weggenomen.

Stichting MS vrij leven zal zich belangeloos inzetten voor deze MS patiënten om een stamceltransplantatie financieel mogelijk te maken. 

Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door te doneren via deze stichting!

Uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

Alvast hartelijk dank namens het bestuur,

Jan Jansen (voorzitter)

Erwin de Waard (penningmeester)

Bianca Huijzer (secretaris)

Marleen Barendrecht (algemeen bestuurslid)