Over ons

Op 2 juli 2021 is stichting MS vrij leven opgericht. Aanleiding hiervoor is dat wij in onze naaste omgeving meerdere mensen kennen die zijn getroffen door deze zenuwslopende ziekte.  Deze ziekte is momenteel alleen te stoppen met een HSCT behandeling waarvoor je moet uitwijken naar het buitenland. 

Onze missie is ontstaan door gesprekken met MS-patienten die graag een stamceltherapie willen ondergaan maar geen geld/middelen hebben om dit te kunnen realiseren. Het oprichten van een eigen stichting neemt veel tijd en energie in beslag. Iets wat een MS-Patient niet of nauwelijks heeft.  Via onze Stichting willen wij deze mensen helpen met het werven van donaties.

Tijd is geboden bij MS patiënten; zoals hierboven staat beschreven kan de stamceltherapie alleen maar de ziekte MS stopzetten. Alle schade die al ontstaan is wordt niet weggenomen.

Stichting MS-Vrij leven zal zich belangeloos inzetten voor deze MS patiënten om een behandeling mogelijk te maken. 

Ook u kunt hieraan een bijdrage leveren door te doneren via deze stichting! Uw hulp wordt enorm gewaardeerd!

Alvast hartelijk dank namens het bestuur,