Financiële steun voor MS patiënten

Stichting MS vrij leven wil het mogelijk maken voor MS patiënten een stamceltransplantatie (HSCT) te ondergaan. Deze behandeling wordt in Nederland niet toegepast en ook niet vergoed door de zorgverzekeraars. 

Voor deze kostbare behandeling is veel geld nodig. Dit kunnen wij alleen met uw hulp. Doneer aan onze stichting en help MS patiënten naar een betere toekomst.

 

Download beleidsplan

HSCT Strijders

Ben en Claudia
benenclaunaarmoskou.nl

Momenteel nemen wij geen nieuwe verzoeken aan. Wij zijn op de achtergrond wel druk bezig voor jullie . Mocht je vragen hebben dan kan je altijd een berichtje sturen naar info@msvrijleven.nl

Doneren

NL32RABO0371824923 tnv Stichting MS vrij leven

QR

Nadat aan een groot aantal voorwaarden is voldaan, heeft de Belastingdienst onze stichting de ANBI-status verleend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instellingen.

De regels waaraan een ANBI moet voldoen worden op de website van de Belastingdienst uitgelegd.

Een ANBI heeft belastingvoordelen waarvan de belangrijkste is dat donateurs hun giften (bijv. een schenking) mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.